For english version - click here

Persondatapolitik - Harmoniq Audio IVS


1. Grundlæggende:

På denne side fremgår det, hvilke persondata vi indsamler, hvordan vi indsamler persondata, dine rettigheder, mv.


Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Harmoniq Audio IVS


Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


2. Oplysninger vi indsamler, til hvilket formål og med hvilket retsgrundlag:

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.


I forbindelse med køb hos Harmoniq Audio IVS, vil du indtaste en række personoplysninger, herunder særligt:

 • Navn
 • Adresse
 • Leveringsadresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger
 • Ordreoplysninger


Når du besøger www.harmoniqaudio.dk, så indsamler vi oplysninger om, hvilken IP adresse du benytter, browser type, netværkslokation, styresystem og informationer om hvilken slags enhed du besøger www.harmoniqaudio.dk fra.

 • Formålet med dette er at optimere din oplevelse som bruger og besøgende på www.harmoniqaudio.dk. Dertil bruger vi også disse oplysninger til at kunne målrette vores markedsføring på hovedsageligt Google, Facebook og Instagram – bla. med retargeting annoncer. Alt dette gør vi for at kunne forbedre www.harmoniqaudio.dk samt at vise relevante tilbud for dig på nettet med målet om at forbedre vores salg.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Som skrevet under punkt 1, så giver du følgende oplysninger til os, når du køber produkter på www.harmoniqaudio.dk eller kommunikerer med os: Dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dine betalingsoplysninger og ordreoplysninger. Dertil får vi også informationer om hvilke produkter, du har udvist interesse for, købstidspunkt og om du har returneret varer.

 • Formålet med dette er, at vi skal kunne levere de varer eller ydelser, som du har købt og betalt for på www.harmoniqaudio.dk, og dermed overholde vores del af vores købsaftale.
 • Dertil tjener det formålet, at vi kan leve op til gældende lovgivning om regnskab og bogholderi. For at forhindre svindel registrerer vi også din IP-adresse.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så indsamler vi disse oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, hvordan du tilmeldte dig (Facebook, www.harmoniqaudio.dk), IP-adresse, favorit e-mailklient, åbningsrate, hvilke e-mails du læser fra os + kontinuitet og evt. købshistorik.

 • Formålet med dette er, at vi kan levere relevante nyhedsbreve med blandt andet tilbud eller guides og derigennem sælge varer til dig, for at varetage egne interesser i den forbindelse.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens artikel 6, styk 1, litra f.

Tilmelding til vores nyhedsbrev er frivilligt, og alle kan til enhver tid afmelde sig igen nederst i alle nyhedsbreve. Du kan blandt andet blive tilmeldt i forbindelse med en rabatkode på INDSÆT HJEMMESIDE, en konkurrence på Facebook eller som en afsluttende del af et køb. I den forbindelse får vi oplysninger om dig, som vi derefter sammenholder med andre typer oplysninger, vi har om dig.

 • Formålet med dette er, at vi på den måde kan administrere dit medlemskab på vores nyhedsbreve, samtidig med, at vi leverer målrettet markedsføring af medlemmer via både e-mail og Facebook.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.


3. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.harmoniqaudio.dk er:


Harmoniq Audio IVS

Karen Blixens Boulevard 21

8220 Brabrand, Danmark

CVR: 40089764


4. Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.


Vi har vores hjemmeside hos Webflow.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i webflow.com datacentre.


Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.


Når du afgiver en ordre på www.harmoniqaudio.dk. videregiver vi nogle af dine oplysninger til samarbejdspartnere for at kunne få sendt din bestilling. Dette gælder GLS, og Pakkelabels. GLS fungerer for os som transportør, mens Pakkelabels bistår leverancen, da de forbinder Harmoniq Audio IVS med transportøren. Dertil kan producenter og leverandører i sjældne tilfælde af direkte leverance eller reklamationer også være nødsaget til at få dine persondata-oplysninger udleveret.


5. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata


Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.


Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: info@aarhussoundsystem.dk.


6. Sletning af persondata:

Oplysninger omkring din brug af websitet jf. punkt 2.1 slettes senest, når du ikke har gjort brug af det i et år

De oplysninger vi har indsamlet om dig i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, sletter vi først, når du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi har et legitimt grundlag til fortsat at opbevare dem.

Oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med et køb på www.harmoniqaudio.dk, jf. punkt 2, vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Dog kan disse også blive opbevaret i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

7. Sikkerhed:

Din sikkerhed om dine personoplysninger står os meget nær. Af den grund har vi foretaget en lang række passende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, således at risikoen for at dine personoplysninger ulovligt eller hændeligt kan ændres, fortabes, forringes eller mod at uvedkommende skulle få kendskab til eller misbruge dine oplysninger minimeres.

Det er udelukkende medarbejdere i Harmoniq Audio IVS med et reelt behov, der får adgang til dine personoplysninger.

Harmoniq Audio IVS er som skrevet dataansvarlige for de personoplysninger og persondata, som vi indsamler via websitet.

8. Kontaktoplysninger:

Har du kommentarer eller ønsker svar på spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik, skal du være velkommen til at kontakte os her:


Harmoniq Audio IVS

Karen Blixens Boulevard 21 8220

Telefonnummer: 28192386

Email: info@harmoniqaudio.com

9. Ændringer:

Ændres vores persondatapolitik, vil du blive informeret, når du besøger www.harmoniqaudio.dk næste gang.


10. Version:

Denne persondatapolitik er version 1 af Harmoniq Audio IVS, dateret 05-11-2020.